INFORMACJA

TUR MC POLAND jest w trakcie zmiany siedziby klubu na ul. Głazowa 3 w Poznaniu.